Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Semináře pro vlastníky památkově významných objektů na téma Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy pro rok 2024

Program, a tudíž i Seminář je určen pro fyzické a právnické osoby — vlastníky památkově významných objektů na území hl. m. Prahy. Semináře se budou konat 1. 8., 28. 8. a 4. 9. 2023 vždy ve 14 h.

Semináře souvisí s dotačním Programem pro vlastníky památkově významných objektů (dále jen „Program“), který hl. m. Praha vyhlašuje každý rok. Hlavním záměrem seminářů je představit základní pravidla Programu, informovat o úskalích zpracování rozpočtů a propočtů stavebních a restaurátorských prací a představení elektronického formuláře Žádost.

Semináře jsou naplánovány v termínech 1. 8. 2023, 28. 8. 2023 a 4. 9. 2023, místem konání bude Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, 2. patro, místnost 201, a zahájení v 14 h.

Účelem Programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů na území hl. m. Prahy s tím, že Objektem jsou:

  • a) nemovité věci — kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o státní památkové péči“),

  • b) nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,

  • c) nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,

  • d) movité věci — kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči),

k podání Žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek Objektu.

Žadatelem pro tento dotační Program je vlastník, popř. spoluvlastníci Objektu. Dotaci nelze poskytnout na Objekty ve výlučném vlastnictví městských částí hl. m. Prahy, HMP, České republiky nebo jakéhokoliv jiného státu.

Lhůta pro případné podání Žádosti je od 24. 8. 2023 do 31. 10. 2023 včetně.

Po schválení dotačního Programu na zasedání Rady hl. m. Prahy budou k dispozici veškeré informace na internetových stránkách HMP www.praha.eu a na internetové stránce Odboru památkové péče MHMP.

Sdílet:

Martin Šejnost

27. 07. 2023

Výpis všech článků

Další důležité informace

Bez obrázku

Upozornění na změnu úředních hodin oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

20. 04. 2023
Bez obrázku

Sociální šatník pro rodiny v hluboké sociální nouzi a rodiče samoživitele najdete v Husitské 74

27. 04. 2023
Bez obrázku

Upozornění na dopravní omezení celopražského významu — II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu spojujícího MČ Praha 4 a 5

12. 05. 2023
Login